Loading...
0

Kondenzát

kondenzát klimatizace Benefit Term

Při provozování klimatizace na chlazení nebo odvlhčování vzniká ve vnitřní jednotce kondenzát. Tento je samospádem nebo pomocí čerpadla odváděn z vnitřní jednotky pryč, např. ven.

V případě odvodu ven se nejčastěji kondenzát nechá volně odtékat nebo se zachytává do nějaké nádoby. V nádobě nesmí být hadička pro odvod kondenzátu ponořená nebo jinak zanesená či ucpaná, jinak může dojít k vytékání kondenzátu z vnitřní jednotky. V režimu topení se kondenzát vytváří u venkovní jednotky. V případě, že je kondenzát sveden samospádem do odpadu, je zapotřebí zhotovit vhodný sifon, aby se zamezilo nežádoucímu zápachu kanalizace skrz klimatizační jednotku do místnosti.

Čerpadlo kondenzátu není součástí klimatizace a jedná se elektromechanickou součástku. Jeho hlučnost se pohybuje kolem 19-27 dB. Nejedná se o konstantní chod a hlučnost, a právě kvůli tomu může více vynikat.

Topení a odmrazování , defrost cycle Bterm

Topení a odmrazování

Zatímco se klimatizace zahřívá, ventilátor nemusí na začátku po dobu asi 3 až 5 minut pracovat, aby nedošlo k silnému proudění studeného vzduchu. Skutečná doba zpoždění závisí na teplotě v místnosti).

Klimatizace pracuje na principu tepelného čerpadla, absorbuje teplo z venkovního vzduchu a předává toto teplo do vnitřní jednotky. Jako výsledek tohoto principu se sníží provozní výkon tehdy, když klesne teplota venkovního vzduchu. Pokud máte pocit, že je topný výkon klimatizace nedostatečný, doporučujeme použít tuto klimatizaci ve spojení s jinými druhy topných zařízení. Během vyhřívání se může na venkovní jednotce objevit námraza, což může snížit provozní výkonnost zařízení. Často se námraza tvoří při velmi nízké venkovní teplotě s vysokou vlhkostí vzduchu. Pro ochranu proti námraze je tato klimatizace vybavena funkcí automatického odmrazování řízenou mikroprocesorem. Pokud se námraza vytváří, klimatizace se dočasně zastaví a po určitou dobu bude pracovat odmrazovací obvod. Během odmrazování z vnitřní jednotky NEPROUDÍ horký vzduch. Když je jednotka v režimu odmrazování, v závislosti na modelu se na displeji může zobrazit „df“ (=defrost) nebo mohou blikat provozní kontrolky, ovšem některé modely na tento režim nijak neupozorňují. V případě, že automatické odmrazování není dostatečné, lze k venkovní klimatizační jednotce přidat topný kabel.

Další důležité informace

  • Dveře a okna nechávejte zavřené. Zůstanou-li dveře nebo okna otevřená, vzduch bude proudit z místnosti a účinnost chlazení a topení bude klesat.
  • Během používání zajistěte občasné větrání.
  • Při vlhkosti vyšší než 80 % nebo v případě ucpaného odtoku se jednotka může orosit.
  • Pokud jednotku NEBUDETE delší dobu používat, vypněte hlavní vypínač jednotky. Je-li spínač hlavního síťového napájení zapnutý, jednotka spotřebovává elektřinu. Hlavní vypínač zapněte 6 hodin před opakovaným uvedením jednotky do provozu; zajistíte tak její hladký chod.
  • Pokaždé, když plánujete odpojit klimatizaci od elektřiny, nejprve ji vypněte pomocí dálkového ovladače a chvíli vyčkejte, než se jednotka úplně vypne (zavře se lamela vnitřní jednotky). Poté ji můžete odpojit od elektřiny.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *