Loading...
0

UPOZORNĚNÍ: Před jakoukoli údržbou nebo čištěním, odpojte klimatizační jednotku z elektrické sítě.

 • NEPOUŽÍVEJTE benzín, benzen, ředidla, leštící prášky ani kapalné insekticidy. Možný dopad: Ztráta barvy nebo deformace.
 • NEPOUŽÍVEJTE vodu nebo vzduch o teplotě vyšší než 40°C. Možný dopad: Ztráta barvy nebo deformace.
 • NEPOUŽÍVEJTE lešticí prostředky.
 • NEPOUŽÍVEJTE abrazivní kartáč. Možný dopad: Došlo by k odlupování povrchové vrstvy.

1. ČIŠTĚNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

 • Jednotku utřete suchým, měkkým hadříkem nebo ji očistěte vysavačem.
 • Nepoužívejte horkou vodu ani těkavé látky, které by mohli poškodit její povrch.
 • Za určitých provozních podmínek může po několika sezónách dojít k zanesení vnitřní části jednotky. To se projeví v nevyhovujícím výkonu.

2. ČIŠTĚNÍ VZDUCHOVÝCH FILTRŮ

Provozování jednotky se znečištěnými filtry znamená, že filtr:

 • NEDOKÁŽE vzduch zbavit zápachů;
 • NEDOKÁŽE vzduch vyčistit;
 • nedostatečné topení/chlazení;
 • možnost vzniku zápachu.

Filtry čistěte podle potřeby, minimálně však jednou za tři měsíce. Většina výrobců ovšem doporučuje každé dva týdny. Když zařízení pracuje v prašném prostředí, je potřeba filtr čistit častěji.

Pro sušení filtru nepoužívejte oheň nebo vysoušeč vlasů, jinak může dojít k deformaci filtru nebo požáru. Filtr je potřeba vyčistit i v případě nepoužívání jednotky, alespoň jednou za půl roku.

JEDNOTKU NEPROVOZUJTE BEZ FILTRŮ!

Návod pro čištění vzduchových filtrů:

 1. Otevřete panel: Vytáhněte panel do určitého úhlu, jak ukazuje obrázek.
 2. Odmontujte filtr: Vyjměte filtr, jak ukazuje obrázek. Po vyjmutí filtru se nedotýkejte žeber výměníku, abyste se neporanili o ostré hrany.
 3. Vyčistěte filtr: Pro vyčištění filtru použijte vysavač nebo vodu. Když je filtr velmi špinavý, očistěte jej vodou (max. teplota 40 °C) a pak nechejte vyschnout na stinném a chladném místě.
 4. Nainstalujte filtr: Nainstalujte filtr nazpět a pak pevně zavřete panel.
(obrázky jsou ilustrační, v závislosti na modelu se mohou lišit)

3. NA ZAČÁTKU A KONCI SEZÓNY

 • Zkontrolujte, zda nasávání a výfuk vzduchu na vnitřní a venkovní jednotce neblokují žádné překážky.
 • Zkontrolujte správnost připojení klimatizační jednotky na elektrickou síť.
 • Zkontrolujte, zda je filtr čistý.
 • Zkontrolujte, zda není odtoková trubka poškozená.
 • Před dlouhodobým odstavením jednotku uveďte do provozu v režimu ventilátoru na několik hodin, aby se vysušil vnitřek vnitřní jednotky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *