Loading...
0

Pojmy a jejich vysvětlení. Klimatizace jako produkt musí splňovat určité parametry a ty označují různé pojmy. Pakliže se v nich nevyznáte, v dnešním článku se vám je pokusíme vysvětlit.

Pojmy v oblasti klimatizací a jejich vysvětlivky
Pojmy jsou specifické výrazy, které určují nějakou hodnotu. Pakliže nejste odborníkem v oblasti klimatizace, přinášíme několik základních parametrů a požadavků, které musí klimatizační jednotky splňovat.

Evropská unie zpřísnila pravidla týkající se spotřeby elektrické energie. Od 1. ledna 2013 platí směrnice o ekodesignu, která zavádí několik změn v označení klimatizačních zařízení.

Jedním z cílů Evropské unie je snížit spotřebu energie a zvýšit energetickou účinnost o 20% do roku 2020. Cílem směrnice o ekodesignu je dosáhnout těchto cílů. Všechny klimatizační jednotky do 12 kW musí proto splňovat minimální požadavky na účinnost od roku 2013.

Sezónní účinnost je novou metodou pro měření výkonu chlazení a topení. Měří výkon při několika různých venkovních teplotách a zohledňuje také pomocné režimy, jako je pohotovostní režim.

V minulosti byla měřena nominální účinnost. Napájení bylo měřeno při jedné fixní venkovní teplotě a zařízení běželo na plný výkon. Nominální účinnost však nemohla správně informovat o skutečném výkonu, protože realita je taková, že venkovní teplota se postupně během dne mění a klimatizační zařízení nepouštíme na plný výkon.

Sezónní účinnost, na rozdíl od nominální účinnosti, lépe odráží skutečnou výkonnost klimatizace v reálných podmínkách po celou sezónu. Určuje, jak je klimatizační jednotka účinná během období ohřevu nebo chlazení.

SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) vyjadřuje sezónní energetickou účinnost chlazení. Čím vyšší je číslo SEER, tím větší účinnost.

SCOP (Sezónní koeficient výkonnosti) vyjadřuje poměr mezi množstvím vstupní a výstupní energie. Sezónní výkonnostní koeficient se používá k vyjádření množství tepla, které se je vydané ze vstupní energie. Čím vyšší je číslo SCOP, tím více tepla.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *